Connecting buyers and sellers seamlessly, iklan2u.my offers a user-friendly interface to post and explore a diverse range of classified ads.
Editor choice

Pendidikan Dalam Talian: Transformasi Pendidikan Ke Arah Masa Depan

Pendidikan Dalam Talian: Transformasi Pendidikan Ke Arah Masa Depan

Dalam era digital moden, pendidikan telah melangkaui sempadan bilik darjah tradisional. Munculnya pembelajaran dalam talian membolehkan pelajar menerima pendidikan berkualiti tinggi dari rumah secara kreatif dan interaktif. Fenomena ini turut diikuti dengan kemunculan tuisyen dalam talian yang semakin popular.

Revolusi ini telah menghasilkan pelbagai platform tuisyen dalam talian, sejajar dengan kemajuan teknologi masa kini serta inisiatif kerajaan dalam mentransformasikan sistem pendidikan negara. Tujuan utama adalah untuk membantu pelajar memahami subjek yang telah dipelajari di sekolah.

Dengan hanya memerlukan komputer atau telefon pintar berserta akses internet yang stabil, pelajar dapat menyertai tuisyen dalam talian secara selesa dan fleksibel. Terdapat banyak platform tuisyen dalam talian yang menawarkan pengalaman pembelajaran yang menarik dan menyeronokkan, sesuai dengan keperluan setiap pelajar.

Namun, penting untuk memastikan tenaga pengajar mempunyai kelayakan, pengetahuan, dan pengalaman mengajar dalam subjek yang diajarkan. Kemahiran komunikasi yang efektif juga penting untuk memastikan pemahaman yang baik.

Aplikasi seperti Webex, Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams sering digunakan untuk komunikasi dalam talian. Keberkesanan aplikasi-aplikasi ini telah terbukti, menunjukkan inovasi dalam pendidikan yang memberi implikasi besar kepada kemajuan generasi masa depan.

Salah satu kebaikan pembelajaran dalam talian adalah kemudahan akses kepada nota dan latihan sebelum sesi bermula, mengurangkan keperluan untuk mencetak nota fizikal. Ini juga menjimatkan masa dan wang bagi pihak ibu bapa yang tidak perlu menghantar dan menjemput anak ke pusat tuisyen.

Namun, pemantauan dari ibu bapa tetap diperlukan untuk memastikan fokus pelajar selama sesi berlangsung. Pendidikan dalam talian membuka ruang bagi peningkatan kepintaran, kreativiti, dan kebijaksanaan pelajar, serta mencabar tenaga pengajar untuk menggalakkan pemikiran kritis dan inovatif.

Dengan perubahan drastis dalam sistem pendidikan akibat pandemik COVID-19, terjadi peralihan daripada pengajaran dan pembelajaran konvensional kepada dalam talian, terutama dalam tuisyen. Pengenalan kepada aplikasi moden membuka peluang baru dalam pendidikan, namun kesediaan dan pemantauan terhadap pelajar perlu diberi perhatian yang serius.

Pendapat dari pelbagai pihak berkepentingan perlu dipertimbangkan bagi memastikan tiada masalah timbul di masa hadapan. Transformasi pendidikan ke arah pendekatan dalam talian adalah langkah penting dalam menghadapi cabaran dunia moden, serta mempersiapkan generasi akan datang untuk masa depan yang lebih baik.

Penulis: Dr. Nik Syuhailah Nik Hussin, Pensyarah Kanan, Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan, Universiti Malaysia Kelantan (UMK).

iklan2u
Logo
Register New Account
Reset Password