Connecting buyers and sellers seamlessly, iklan2u.my offers a user-friendly interface to post and explore a diverse range of classified ads.

5 Surah yang Dimulakan dengan “Alhamdulillah” dalam Al-Quran

5 Surah yang Dimulakan dengan “Alhamdulillah” dalam Al-Quran

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam Al-Quran, terdapat beberapa surah yang dimulai dengan kata “Alhamdulillah”, yang bermakna “Segala puji hanya bagi Allah”. Surah-surah ini membawa pesan dan hikmah yang penting bagi umat Islam. Mari kita jelajahi lima surah tersebut:

1. Surah Al-Fatihah (Surah Pembukaan)

Surah Al-Fatihah adalah surah pembukaan dalam Al-Quran, dan juga dikenali sebagai Ummul Kitab (Ibu dari Kitab) karena kepentingannya. Surah ini terdiri daripada tujuh ayat dan merupakan doa yang paling sering dibaca dalam ibadah shalat. Allah memuji-Nya sendiri dalam surah ini dan memerintahkan hamba-Nya untuk memuji-Nya dengan menyebut nama-Nya, “Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin”.

2. Surah Al-An’am (Surah Binatang Ternak)

Surah Al-An’am adalah surah ke-6 dalam Al-Quran. Di dalam surah ini, Allah menyebutkan kebesaran-Nya dan memberikan peringatan kepada umat manusia melalui kisah-kisah tentang para nabi yang telah diutus sebelum Rasulullah SAW. Surah ini juga dimulai dengan pujian kepada Allah, “Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin”.

3. Surah Al-Kahf (Surah Gua)

Surah Al-Kahf adalah surah ke-18 dalam Al-Quran dan mengandungi 110 ayat. Surah ini mengandungi kisah-kisah penting yang mengajarkan pelbagai pelajaran moral. Allah memuji-Nya sendiri pada permulaan surah ini, “Alhamdulillahi-ladhi anzala ‘ala ‘abdi-hil kitaba walam yaj’al lahu iwaja”.

4. Surah Saba’ (Surah Kaum Saba’)

Surah Saba’ adalah surah ke-34 dalam Al-Quran dan terdiri daripada 54 ayat. Surah ini mengandungi pengajaran tentang keajaiban ciptaan Allah dan kekuasaan-Nya yang tidak terbatas. Ayat permulaan surah ini memuji Allah, “Alhamdulillahi-ladhi lahu ma fis-samawati wama fil-ardi walahul hamdul fil-akhirati wahuwa al-hakimu al-khabir”.

5. Surah Fatir (Surah Pencipta)

Surah Fatir adalah surah ke-35 dalam Al-Quran dan terdiri daripada 45 ayat. Surah ini menekankan kekuasaan Allah sebagai Pencipta alam semesta dan keperluan untuk mengabdikan diri kepada-Nya. Allah dipuji di permulaan surah ini, “Alhamdulillahi fathir is-samawati wal-ardi ja’ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba’a”.

Kesemua surah ini mengajarkan pentingnya mensyukuri nikmat Allah dan mengakui kebesaran-Nya. Dengan memulai dengan pujian kepada Allah, surah-surah ini mengingatkan kita untuk senantiasa menghargai kebaikan-Nya dan menjadi hamba yang bersyukur. Semoga kita dapat mengambil pelajaran daripada isi dan pesan yang terkandung dalam surah-surah tersebut. Subhanallah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

iklan2u
Logo
Register New Account
Reset Password